gratis onlineMiniTraining particulieren

 

1 op 1 coaching

“Als je iets doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

Ieder mens kan in zijn of haar leven voor grote uitdagingen komen te staan. Coaching op Mentale VeerKRACHT is erop gericht je te leren pro-actief en effectief met stresselementen, werkdruk of veranderende werk- en levensomstandigheden om te gaan. 

Door 1 op 1 coaching wordt er middels een persoonlijke aanpak gewerkt aan gezondheidsbevordering, ziektepreventie en versneld herstel bij of na verzuim.

Coaching op het gebied van Mentale VeerKRACHT zorgt voor inzicht in het eigen denken, voelen en handelen waardoor er meer stabiliteit, rust en zelftrouwen ontstaat. Het vergroten van je Mentale VeerKRACHT helpt je de veranderingen in het werk te aanvaarden en de energie te richten op de eigen kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Het nodigt uit om bewust stil te staan bij (kleine) successen en opbouwende emoties (trots, dankbaarheid, hoop) en deze om te zetten in nieuw gedrag: in beweging te komen. Het perspectief blijft dan niet langer gericht op onmogelijkheden, maar verschuift naar mogelijkheden. Dit nodigt uit om te gaan experimenteren met nieuwe vaardigheden.

Wil je intensief 1 op 1 begeleid worden? Dat kan. Aan de hand van jouw persoonlijke hulpvraag gaan we aan de slag en kun je in een aantal sessies d.m.v. inzichten en ervaringsoefeningen helder krijgen wat jouw Mentale VeerKRACHT thema is en ben je in staat om tijd en ruimte te maken voor de dingen die er voor jou toe doen. Coaching van InnerManagement is erop gericht dat je via inzicht en bewustwording zelf de verandering in gang zet die goed voor je is. Verandering of acceptatie, vanuit het inzicht ‘wat wil ik’.  

Coaching is praktisch van aard. Het is geen therapie, maar een aanpak die je helpt bij het doormaken van een verandering, bij het maken van keuzes en het vormgeven van je toekomst.   

Neem vrijblijvend contact met me op om te kijken waar jij aan wilt werken en hoe we dat samen kunnen doen!

info@innermanagement.nl/06-34793232

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten!

Contact

Inge Mevissen

T 06-34793232